VarnaLab

Какво е Варна Лаб?

Варна Лаб е част от мрежата на т.нар. hackerspaces

 • A hackerspace (also referred to as a hacklab, makerspace, or hackspace) is a community-operated workspace where people with common interests, often in computers, technology, science, digital art or electronic art, can meet, socialise and/or collaborate.
 • Hackerspaces can be viewed as open community labs incorporating elements of machine shops, workshops and/or studios where hackers can come together to share resources and knowledge to build and make things.

Според wiki страницата на всички hackerspaces hackerspaces.org По света има около 1600 такива места, а в България са 5-6

хакерспейси по светахакерспейси в България

Каква е мисията на Варна Лаб?

Мисията на Варна Лаб е да бъде независимо физическо място, от хората за хората.
Като независимо място Варна Лаб дава възможност за:

 • обучения
 • споделено работно място
 • преподаване
 • игри
 • hacking :P
 • и други

Kакво не е Варна Лаб?

 • Варна Лаб не е компания
 • Варна Лаб не е продукт
 • Варна Лаб не е организация с комерсиална цел

Мога ли да посетя ВарнаЛаб?

Всеки може да посети ВарнаЛаб когато е отворен. Погледни кой е там в момента.

Kой управлява Варна Лаб?

Няма конкретен човек, който да управлява Варна Лаб. Мястото се организира от неговите членове.

Kакви хора мога да срещна в лаба?

 • Geeks
 • Nerds
 • IT професионалисти
 • Фотографи
 • Студенти
 • Дизайнери
 • Художници
 • Gamers
 • и много други

Как мога да се включа във Варна Лаб?

Чрез заплащане на членски внос и/или чрез активно участие в дейностите на мястото например:

 • Организиране на събития/инициативи
 • Разпространение и популяризиране
 • Чистене :)
Пишете към форума за допълнителни идеи.

Как мога да платя членски внос?

 • Потърси Марта, Борис, Камен или Павел
 • или го остави на член на лаба,
 • или го остави в касичката с бележка с твоето име.

Колко е членския внос?

Всеки сам избира с колко може да помогне, няма нито минимум, нито максимум.
Обикновено между 20лв и 50лв

За какво отиват парите от членския внос?

Всичките финанси сапубличнии се използват за покриване на разходите на Варна Лаб

Мога ли да инициирам събитие?

Да, всеки, който има желание може да инициира събитие във Варна Лаб

Как да инициирам събитие?

 1. Провери за свободни дати за твоето събитие
 2. Пиши на организаторите на събития във форума

Искаш да научиш повече?
Пиши ни!


Кой е в Лаба преди минута
Kaloyan
raspberrypi
debian
switch2afbc6
app-1.spider.tim.bg
shell.spider.tim.bg